Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea dăunătorului Anthonomus pomorum (Gărgărița florilor) care poate cauza pierderi importante la culturile de măr și păr.
Produse recomandate pentru tratamentul chimic:
Calypso 480 SC – 0,02% sau Poleci 30-50 ml/hl apa (0,03 – 0,05%).
Tratamentul se asociază cu cel pentru combaterea făinării și pentru reducerea rezervei unor boli: rapăn, boli de scoarță, focul bacterian al rozaceelor, folosind un produs pe bază de sulf:
– Microthiol Special – 0,3% sau Thiovit JET 80 WG – 0,3% sau Kumulud DF – 0,3% în amestec cu un produs cupric:
– Funguran OH 50 WP – 0,2%-0,3% sau Cuproxat Flowable – 0,35% sau Champion 50 WP – 0,2%-0,3% sau Bouillie Bordelaise WDG – 7,5 kg/ha sau Zeamă Bordeleză TIP ,,MIF” – 0,5% ( 7,5 kg/ha ).
Perioadă optimă de tratament: 14.03-19.03.2018;
Tratamentele vor începe în livezile cu soiuri precoce, când 10-15% din mugurii florali sunt dezmuguriţi (bracteele sunt distanțate și la vârf se vede ușor culoarea verde –argintiu) și se vor încheia în următoarele 6 zile. Tratamentul se va repeta pe parcelele unde intervine o ploaie înainte ca pomii să se zvânte (în mai puțin de ½ oră).
Perioada efectuării tratamentului se prelungește cu numărul de zile nefavorabile efectuării acestuia (ploi, temperaturi scăzute, 1-5°C, lapoviță, zăpada, etc.)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresă: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresă web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator-quest; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe etichetă produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
Şef birou Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment